Archanioł

169 tekstów – auto­rem jest Ar­cha­nioł.

Naj­gor­sze po­rażki to te które za­bierają Ci wszys­tko, lub te gdzie wiesz, że stać Cię było na więcej. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 grudnia 2016, 20:52

Szu­kaj miej­sca, gdzie mógłbyś poczuć się choć nieco piękniejszym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2016, 18:05

Ot­worzyłem już ty­le drzwi do sa­mot­ności, że prze­raża mnie, jak wiel­kim do­mem mu­si być i ile ludzi tam mieszka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 grudnia 2016, 22:09

Am­bicja to głód, który nie zna sytości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 listopada 2016, 17:45

Złe myśli są jak wyścig. Po ucie­czce w nie zaw­sze nad­ciągnie pe­leton kolejnych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 października 2016, 19:57

Bo­gowie grzeją się przy płomieniach Twoich nadziei. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 kwietnia 2016, 21:51

Czuję jak mi życie pus­tynnieje. Jak schną rze­ki dob­rych po­mysłów, jak dmie w oczy pył ze złych decyzji. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 kwietnia 2016, 20:12

Wyedu­kowa­ny człowiek nie przy­należy do na­rodu. Przy­należy do świata. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 kwietnia 2016, 19:41

Po co mi była młodość, sko­ro mam ją pa­lić na sto­sie dorosłości? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 marca 2016, 22:11

Co nam po pew­nych kro­kach, gdy mos­ty są kruche? 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 24 marca 2016, 21:51
Archanioł

Cytaty

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Archanioł

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 grudnia 2016, 08:34Papużka sko­men­to­wał tek­st Szukaj miej­sca, gdzie mógłbyś [...]

6 grudnia 2016, 21:07Indygoo sko­men­to­wał tek­st Szukaj miej­sca, gdzie mógłbyś [...]

17 kwietnia 2016, 23:39JaiTy sko­men­to­wał tek­st Bogowie grzeją się przy [...]

17 kwietnia 2016, 22:36wdech sko­men­to­wał tek­st Bogowie grzeją się przy [...]

6 kwietnia 2016, 23:27Pentagram sko­men­to­wał tek­st Wyedukowany człowiek nie przy­należy [...]

25 marca 2016, 06:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Po co mi była [...]

24 marca 2016, 23:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Co nam po pew­nych [...]

24 marca 2016, 22:26.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co nam po pew­nych [...]

24 marca 2016, 22:06Archanioł sko­men­to­wał tek­st Co nam po pew­nych [...]

24 marca 2016, 22:01.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co nam po pew­nych [...]